Yönetim Kurulu

Suat HEKİMOĞLU

Başkan Vekili

Adnan CEVHER

Başkan Yardımcısı & Basın Sorumlusu

Köksal BÜYÜKKAZAZ

Başkan Yardımcısı

Hakan SAĞLAM

Genel Sekreter

Semih Hekimoğlu

Futbol Şube Sorumlusu

Sami KARAMAN

Mali Sayman

Kadir KANTEKİN

Tesisler Sorumlusu

Serdar BOĞOÇLU

Reklam ve Pazarlama Sorumlusu

Ali ŞAHİN

Sosyal İşler ve Üye Sorumlusu

Av. Ali Yavuz GÜNER

Hukuk Sorumlusu

Selami AYYILDIZ

Amatör Branşlar Sorumlusu

Atakan KADIOĞLU

Kulüp Müdürü

Cevat KOL

Medya Sorumlusu